Miljö

Miljö

Vi värnar om miljön och följer självfallet de miljölagar och förordningar som finns. Vi strävar kontinuerligt efter att bli bättre så att belastningen på miljön blir så liten som möjligt.

När vi väljer nya bussar är motorns miljöklass en viktig del i avgörande av busstyp och det är också viktigt att så mycket som möjligt av busskarossen kan återvinnas. I bussvardagen sorteras allt avfall som flaskor, papper och burkar som lämnas i bussarna och vi väljer även miljömärkta förbrukningsvaror.

Williams Buss har som första bussbolag i Finland erhållit bevis för miljö- och energiansvarigt bussbolag som överensstämmer med SFS-EN ISO 14 001.